Admissions

Transportation and Other Services :-

Route 1 and 8 Surat to Maliba
NO Stop Time
1 Adajan (L.P savani school) 06:45
2 Honey park (Near surbhi dairy) 06:48
3  Prime Arcade 06:50
4 Vajrabhumi (sagar complex) 06:53
5 Gujarat gas circle(sardar complex) 06:57
6 Near Athwagate 07:00
7 Majuragate chaar rasta 07:00
8 Udhana Darwaja 07:03
9 Sahara Darwaja (Near Simmer hospital) 07:10
10 Parvat Pattiya (CNG Pump) 07:15
11 Kadodara  char rasta 07:35
12 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route No- 2 Surat to Maliba
NO Stop Time
1 Adajan (L.P savani school) 06:45
2 Nanavati Toyoto Showroom 06:48
3 T.G.B circle 06:50
4 Adajan (croma) 06:53
5 Star Bazar   06:57
6 Adajan gaam (Gujrat gas circle) 07:00
7 CNG pump (Parvat pattiya) 07:15
8  Maliba Campars 08:15
  Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route No-3 Surat to Maliba
No Stop Time
1  Adajan (L.P savani school) 06:45
2  Honey park (Near surbhi dairy) 06:48
3 Near Gangeshwar Mandir 06:50
4 Maha laxmi Circle 06:53
5  Adajan gam (Gujrat gas circle) 06:57
6 Athwagate Near Bus stand 07:00
7  Majuragate chaar rasta 07:00
8  Udhana Darwaja 07:03
9 Sahara Darwaja (Near Simmer hospital) 07:10
10  Parvat Pattiya (CNG Pump) 07:15
11  Kadodara char rasta 07:35
12  Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount.(20,000) 11,500/- *2 Installment (with Service Tax)
Route No-4 Surat to Maliba Varachha Via Kamrej
No Stop Time
1 Lal darwaja 06:45
2 Aayurvedic Hospital 06:48
3 Vaishali Tan Rashta 06:50
4 Hirabag Circle 06:55
5 Kapodara  Char Rashta 06:57
6 Varachha Chopati 07:00
7 Simada patiya 07:05
8 Sarthana Jakatnaka 07:08
9 Laskana 07:10
10 Kamrej char Rashta 07:20
11 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 26,000/- one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (23,000) 13,000/- *2 Installment
Route No 5 Surat to Maliba Varachha Vai Kamrej
No Stop Time
1 Amroli Char Rashta 06:45
2 Gajera school Tran Rashta 06:55
3 Gajera Circle 07:00
4 Fal Pada Road 07:05
5 Ashvanikumar bus stand 07:10
6 Sarshvati School Circle 07:15
7 Hirabag Circle 07:20
8 Kapodar Char Rashta 07:25
9 Varachha Chopati 07:27
10 Kamrej char Rashta 07:45
11 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 26,000/- one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (23,000) 13,000/- *2 Installment
Route No 6   Navsari to Maliba
No Stop Time
1 Railway Station Near Guppta gest house 07:00
2 jahangir Tokiz 07:02
3 Sandhkuwa 07:05
4 Tatahole 07:08
5 Chandni Chok 07:10
6 Market 07:13
7 Parjapati Aashram 07:15
8  Depo 07:20
9 junathana 07:23
10 Kaliyawadi 07:25
11 grid Near Shalimar Hotel 07:35
12 Gurukul supa 07:45
13 Maliba Campus 08:15
  Bus Fee One Year Rs. 20,000/-  one time (Full Payment) Rs.2,500/- Discount. (17,500) 10,000/- *2 Installment
Route 7  Valsad to Maliba  
No   Stop Time
1 Valsad (kaliyan bag) 06:30
2 Chikhli Char Rashsta 07:00
3 Aalipor Over Bridge 07:10
4 Kharel 07:30
5 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 29,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (26,000) 14,500/- *2 Installment
Route 9 Dindoli to Maliba
No Stop Time
1 Udhana swaminarayan Mandir 06:45
2 Udhana Tran Rshata 06:50
3 Udhana Police Line 07:00
4 Nvagam 07:15
5 Sai Baba Mandir (Dindoli) 07:20
6 Maharana Pratap Chok 07:25
7 Parvat Pattiya (Cng  Pump) 07:35
8  Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route 10 Surat to Maliba
 No Stop Time
1 Anuvrat Dwar 06:45
2 Bread Liner 06:48
3 Bhatar Char rasta 06:50
4 Navjivan circle 07:53
5 Sosiyo Circle 07:57
6  Kharvan Nagar 07:30
7 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route 11 Bilimora to Maliba
No Stop Time
1 Somnath Mandir 06:45
2 Bilimora Depo 06:48
3 Devsara 06:50
4 Gandevi (Circlue) 07:10
5 Italwa (Bus stand) 07:35
6 Sisodara highway 07:40
7 Navsari(grid) 07:45
8 Maliba Campus 08:15 
Bus Fee One Year Rs. 25,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (28,000) 14,000/- *2 Installment
Route 12 Sargam to Maliba
 No  Stop Time
1 Sargam Shoping Centar 06:45
2 Jani Farshan 06:58
3 Science City Ashoka Pan 07:00
4 Navjivan circlue 07:10
5 Sosiyo Circlue 07:20
6 Kharvan Nagar 07:30
7 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route 13 Sargam to Maliba
No  Stop Time
1 Sargam Shoping Centar 06:45
2 Parle Point 06:50
3 Kotak Mahendar House 06:52
4 Kakriya Complex 06:54
5 Rangila Park 07:00
6 Ram Chok 07:02
7 Panjra Por 07:05
8 Bomba gate (Near Civil Hospital) 07:07
9 Tenal Road 07:10
10 Kharvar Nagar 07:13
11 Parvat Pattiya (Cng Pump) 07:20
12 Maliba Campus 8:15
Bus Fee One Year Rs. 23,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route 14 Surat to Maliba Via Sachin Palsana
No  Stop Time
1 Piyus Point 06:45
2 Pandesra 06:48
3 Dakshesvar Mandir 06:50
4 Bheashtan 06:55
5 Uan 06:58
6 Sachin Chokri 07:05
7 Palsana 07:15
8 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 22,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 12,500/- *2 Installment
Route 15 Surat to Maliba
No  Stop Time
1 Mora Bhagar 06:45
2 Ram Nagar 06:48
3 Tarvari 06:50
4 Navyug collage 06:53
5 Rushabh Char Rashta 06:57
6 Adajan Patiya 07:00
7 Dhan mora 07:03
8 Gujrat Gas Circlue 07:05
9 Parvat Pattiya(Cng Pump) 07:20
10 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 20,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment
Route 16 Surat to Maliba
No  Stop Time
1 Dabholi Char Rashta 06:45
2 Bapa Shita Ram 06:50
3 Lalita Chokri 06:53
4 Rashi Circlue 06:56
5 Gujjera School 07:00
6 Sarsvati School 07:05
7 Hira Bag Circlue 07:08
8 Kapodra 07:12
9 Maliba Campus 08:15
Bus Fee One Year Rs. 20,000/-  one time (Full Payment) Rs.3000/- Discount. (20,000) 11,500/- *2 Installment

For Admission Inquiry, Contact :-